top of page

tir. 30. apr.

|

Halden

Bedriftspresentasjon fra Halden Pharma, Fellestiltak og Katapultordningen

Halden næringsutvikling har bransjevise forum for medlemmer hvor vi løfter fram saker som er viktige for utvikling av næringslivet.

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Bedriftspresentasjon fra Halden Pharma, Fellestiltak og Katapultordningen
Bedriftspresentasjon fra Halden Pharma, Fellestiltak og Katapultordningen

Tid og sted

30. apr. 2024, 08:30 – 10:30

Halden, Tordenskjolds gate 1, 1776 Halden, Norge

Om arrangementet

Vi inviterer til nytt forumsmøte for industrien. Forumet samler medlemsbedrifter innen industrien hvor formålet er å samarbeide om saker som er viktige for bransjen, tilrettelegge for utvikling og forbedre synligheten av gode prosjekter. Møtet er åpent for alle som er medlemmer i foreningen. Møtet holdes denne gangen på Kulturhuset i Halden. 

Del 1 - Bedriftspresentasjon - Halden Pharma

v/ Terje Akselsen og Nina Gabrielsen

Halden Pharma er en viktig bidragsyter til den norske legemiddelindustrien og en nøkkelaktør for Halden. Vi er glade for at den familieeide Prange-gruppen har styrket sin tilstedeværelse ved å kjøpe en fabrikk her i Halden, noe som lover godt for Halden og framtiden. Terje Akselsen, Direktør for Supply Chain Management, og Nina Gabrielsen, Director Sales and Contract Development, hos Halden Pharma kommer til å dele mer om selskapets planer for vekst og utvikling, samt deres engasjement for lokalsamfunnet.

Del 2 - Verktøy for vekst og utvikling: Hovedorganisasjonens Fellestiltak

v/ Marit Heimdal i NHO og Anja Gabrielsen i LO 

Hovedorganisasjonenes fellestiltak støtter utviklingsaktiviteter i norske virksomheter økonomisk og med faglig bistand. Det kan være kurs og lengre opplæringsmoduler der store deler av kostnadene kan dekkes av ordningen. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom LO og NHO, hvor den grunnleggende ideen bak er at bred medvirkning og medbestemmelse skaper bedre og mer lønnsomme bedrifter og bransjer.

Marit Heimdal fra NHO og Anja Gabrielsen fra LO kommer og vil presentere mulighetene som ligger i denne ordningen, og vise hvordan man søker.

Vi oppfordrer bedriftene til å ta med sine Hovedtillitsvalgte til denne sesjonen og gjør oppmerksom på at verktøyet er tilgjengelig for medlemmer i hovedorganisasjonene. 

Del 3 - Verktøy for vekst og utvikling – Katapultordningen 

v/ Klyngeleder Eli Haugerud i Smart Innovation Norway

Det er nylig blitt etablert et nytt simulatorsenter i Halden der bedrifter får tilgang til ekspertise og testing innenfor områdene tilgjengeliggjøring av data, digitale tvillinger og kunstig intelligens. Fokuset er på industriell anvendelse av disse teknologiene, og skal hjelpe virksomheter med omstilling, digitalisering og vekst.

Eli Haugerud fra SIN kommer for å presentere hva dette kan bety for din bedrift og hvordan du går fram om du ønsker å benytte virkemiddelet.

Forumsmøtet er åpent for alle som er medlemmer i foreningen.

Meld deg inn i dag og få delta på våre forumsmøter.

Foto: Halden Pharma 

Dele dette arrangementet

bottom of page