top of page

man. 09. sep.

|

Fredrikstad

Sertifiseringskurs. Ledelse og kompetanse innen styrearbeid

1.1.2024 trådde nye regler om kjønnsrepresentasjon i kraft, med lovpålagte krav om at store og mellomstore selskaper skal ha minimum 40 prosent kjønnsbalanse. I samarbeid med næringsforeningene i Fredrikstad, Sarpsborg og Rakkestad setter vi i høst opp et sertifiseringskurs om styreverv.

Sertifiseringskurs. Ledelse og kompetanse innen styrearbeid
Sertifiseringskurs. Ledelse og kompetanse innen styrearbeid

Tid og sted

09. sep. 2024, 09:00 – 13:00

Fredrikstad, Fredrikstad, Norge

Om arrangementet

I samarbeid med næringsforeningene i Fredrikstad, Sarpsborg og Rakkestad starter vi i høst med et større prosjekt med mål om å styrke og utvikle næringslivets styrer gjennom økt kompetanse og bedre ledelse.

Sertifiseringskurset fokuserer på ledelse og kompetanse innen styrearbeid, og gir deg både teoretisk kunnskap og praktiske verktøy for effektiv styring. Dette er sentralt for å sikre god ledelse i et styre og bidrar til at styret kan håndtere oppgaver på en ansvarlig, effektiv og strategisk måte. ​

Programmet gir deg muligheten til å utvikle dine ferdigheter og kunnskap innen styrearbeid, samtidig som du får en sertifisering som styremedlem. Det er også ideelt for nåværende styremedlemmer som ønsker å fornye eller oppdatere sin sertifisering.

Hva du lærer i dette kurset:

 • Styrets ansvar, oppgaver og plikter​
 • Personlig styreansvar og styreforsikring​
 • Roller og samspill mellom styret og daglig leder​
 • Praktisk styrearbeid - hvordan lykkes i å skape effektive og gode styremøter​
 • Styrets sammensetning og godtgjørelser​
 • Styrets egenevaluering​
 • Generalforsamlingen – eiernes fora​
 • God styrekultur og dialog i styret​
 • Praktiske eksempler/case/gruppeoppgaver​
 • Styre og økonomi​
 • Grunnleggende regnskap og rapportering​
 • Nøkkeltall og KPIer​
 • Årsregnskap​
 • Styrets forhold til revisor​
 • Styrets handleplikt, egenkapital og soliditet​
 • Budsjett og likviditetsstyring​
 • Strategiarbeidet - god virksomhetsstyring​
 • Styrets arbeid med bærekraft​
 • Mangfold og inkludering​
 • Styrets ansvar for IT-sikkerheten og GDPR​
 • Praktiske eksempler/case/gruppeoppgaver​
 • Styresertifiseringstest​

Kursledere:

Vidar Andersen er Partner i Aider, og leder satsningen virksomhetsstyring og styrearbeid i selskapet som har vokst fra 3 ansatte i 2019, til over 1000 ansatte i dag! ​Han har bred erfaring innenfor styrearbeid, som økonomisjef og adm.dir. Han er en aktiv foredragsholder innen styrearbeid og økonomi og er i tillegg forfatter av styre- og økonomibøker med opplag på over 45 000​. 

Han er også forfatter av bl.a. Styreguiden i 5 utgaver, Styrearbeid på 1-2-3, Likviditet på 1-2-3 og De viktigste styrespørsmålene. ​

Nina Stokke Tronsrud er en erfaren leder og siviløkonom i Aider med bred bakgrunn fra økonomi- og styrearbeid, HR og strategi​. Nina har solid erfaring fra både privat og offentlig sektor, noe som har gitt henne god innsikt i de utfordringene som virksomheter står overfor. Hun brenner for, og har investert mye av sin tid og energi, på samfunnsoppgaver og frivillighetsarbeid. Dette gjør Nina til en allsidig kursholder som kan relatere til en bred gruppe deltakere og fagfelt. Nina har en praktisk tilnærming og er opptatt av å formidle på en enkel og forståelig måte. ​

Kurset går over fire samlinger:

Fredag 6. september kl. 9-13

Sted: Fredrikstad

Fredag 10. oktober kl. 9-12

Sted: Sarpsborg​

Fredag 8. november kl. 9-12

Sted: Rakkestad​

Fredag 13. desember kl. 9-12

Sted: Halden ​

Prisen på kr. 9 500,- gir deg en sertifisering som styremedlem.

Dele dette arrangementet

bottom of page