top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

Siste nytt: Regjeringen kommer med nye økonomiske tiltak for næringslivet


På dagens pressekonferanse kom regjeringen med nye økonomiske tiltak. Disse skal bidra til å redusere de negative konsekvensene for bedriftene som følge av Covid 19-pandemien.


Om lag 6 milliarder kroner tildeles for å trygge arbeidsplasser og bidra til aktivitet i bedriftene.

Det legges både opp til en ny generelle ordning som treffer bredden av næringslivet, og en egen ordning som innrettes mot arrangementsnæringen og bedrifter som har store utgifter som følge av at utenlandske arbeidstagere må sitte i karantene ved ankomst.


3 nye ordninger etableres*


*Skal endelig behandles i Stortinget 20.november 2020.


1. Det etableres en bred kompensasjonsordning for næringslivet, som bygger på den tidligere kompensasjonsordningen som tidligere ble forvaltet av Skatteetaten.

Støtteordningen skal gjelde for perioden 1. september 2020 til 28. februar 2021 og bedrifter vil kunne søke for to måneder av gangen. Brønnøysundregisteret vil forvalte ordningen og portalen vil åpne for søknader i januar 2021.

Ordningen er åpen for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien. Støtten skal beregnes med utgangspunkt i bedriftens faste, uunngåelige søknader, ganget med omsetningsfall i prosent og ganget med en justeringsfaktor.

Regjeringen foreslår å dekke inntil 60 prosent av foretakenes faste, uunngåelige kostnader for september og oktober, som er en økning av støttenivået fra 50 prosent i august. Som følge av innstrammingen i myndighetenes smitteverntiltak tidlig i november foreslår de å heve nivået til 70 prosent fra og med november.


2. Ny støtteordning for de som avholder store publikumsarrangementer med mer enn 500 deltagere.


Ordningen gjelder for arrangementer som skulle vært avholdt i perioden 5. mars – 31. desember 2020, og som er avlyst som følge av statlige pålegg ifm. Covid 19. Innovasjon Norge vil forvalte ordningen som vil bestå av 300 millioner kroner. Ordningen skal dekke påløpte kostnader knyttet til arrangementet, inklusive lønnskostnader. Ordningen vil dekke 60 prosent av faktisk underskudd per arrangement. Støtten vil bli utbetalt som tilskudd, der 20 prosent av tilskuddet gis med betingelse om at arrangøren avholder et lignende arrangement i fremtiden. Det legges opp til at utbetalingene skal skje raskest mulig i første kvartal 2021.


3. Ny kompensasjonsordningen for bedrifter som opplever store kostnader som oppstår som følge av at utenlandsk arbeidskraft må sitte i karantene og testing ved ankomst til Norge.

Det settes av 480 millioner til kompensasjonsordningen, og arbeidsgiver kan søke om et fast beløp per arbeidstager som er i karantene. Arbeidsgiverne får en støtte på mellom 800-1000 kroner per innleid arbeider per dag for dekke noen av kostnadene man har ved karantenehåndtering med krav om enerom. Ordningen vil gjelde fra 1. november 2020 til 31. februar 2021.


Les mer på Regjeringen.no
43 visninger0 kommentarer

Kommentare


bottom of page