top of page
Søk
  • Forfatterens bildeVeronika Lund

Øst AS og Øst Boligprosjekt AS går inn som Halden-byggere

Vi har fått den gledelige nyheten om at Øst AS og Øst Boligprosjekt AS velger å gå fra å være medlemmer i Halden Næringsutvikling, til å bli Halden-byggere.


Våre partnere er viktige bidragsytere til Haldens vekst og utvikling, og tar et ekstra ansvar for å bygge både byen og foreningen for framtiden. De viser et brennende engasjement for byens næringsliv og har et genuint ønske om å bidra til morgendagens nye løsninger. Halden Næringsutvikling har per i dag 180 medlemmer, hvorav 26 av disse er Halden-byggere.


Øst AS er en lokalt forankret bygg entreprenør med nedslagsområde i Østfold, Søndre del av Akershus samt nordre Bohuslän.


Bedriften ble etablert i 1986 av Jan Erik Østensvig, som et ansvarlig selskap under navnet J.E. Østensvig. Selskapet var i mange år en tradisjonell byggmesterbedrift med få ansatte.

I 2010 gikk GG Gruppen inn som majoritetseier og navnet ble endret til Øst AS. Etter dette har selskapet vokst gradvis, både i omsetning og antall ansatte.


Øst Boligprosjekt AS er et heleid datterselskap av Øst AS. Øst BP kjøper ferdig regulerte tomtefelt i Halden, utvikler, bygger og selger boliger til privatkunder. Det har vært satset på småhusbebyggelse og det siste året har de hatt en produksjon på ca. 22 boliger fordelt på to boligfelt. Øst BP har ingen ansatte.


Stor takk til Bård Strand, Bård Degnes og Jan-Erik Østensvig for hyggelig prat og gode innspill til foreningens videre arbeid.

Vi ønsker Øst AS og Øst Boligprosjekt AS varmt velkommen som partnere i foreningen.


Sammen bygger vi Halden.

44 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page