top of page
Søk
  • veronikalund

Dialogmøte om kapasitetsøkning i strømnettetVi har denne uken hatt møte med Elvia, Norgesnett og Statnett for å diskutere løsninger for kapasitetsøkning i strømnettet.


Bakgrunnen for møtet er at Statnett sier at transmisjonsnettet er fullt, og at Elvia har informert sine store kunder om at det ikke er kapasitet til nytt forbruk i Oslo, Østfold og Akershus før i 2030-35. Det gjelder både etablert og ny næring og industri.


Dette skjer, utrolig nok, samtidig som statsbudsjettet legges frem og regjeringen satser på grønn industri. For at det etablerte næringslivet skal kunne redusere sine utslipp, er elektrifisering av produksjonen en sentral løsning.


Det er en alvorlig situasjon.


Møtet var preget av alvoret, men det var også konstruktive samtaler om løsninger:


Elvia nå leter etter kapasitet som kan frigis slik at eksisterende nett utnyttes fullt ut. Selskapet har i flere år jobbet med tiltak som kan øke kapasiteten uten å bygge nytt nett. Dette er for eksempel ulike fleksibilitetstiltak i samspill med kundene og datainnhenting som viser kapasitet i sanntid som gjør at nettet kan driftes hardere. Elvia har satt en ambisjon om å kunne hente ut 20 % mer kapasitet fra eksisterende nett.


I tillegg etableres det nå en energikoordinator-rolle hos Elivia, som skal finne nye løsninger på kundens behov i påvente av nytt strømnett. Koordinatoren vil være operativ fra og med årsskifte.


Kommunene var også aktive og stilte spørsmål om hvordan de kan bidra til at kraftutbyggingen går raskere, og spurte om hvilke grep kan de ta internt og hva som kan læres av andre kommuner på dette området.


Vi ser fram til å finne gode løsninger for regionen i tiden framover, og takker for et konstruktiv dialogmøte.

10 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page