top of page
Søk
  • Forfatterens bildeVeronika Lund

Vi jobber aktivt for at det legges til rette for gode prosesser for næringslivet

Oppdatert: 22. jun. 2023


For halvannet år siden nedsatte Halden Næringsutvikling en arbeidsgruppe bestående av representanter fra byggesaksavdelingen i kommunen, og aktører fra byggenæringen som representanter for hele næringen. Gruppa har møttes månedlig siden og det er blant annet utarbeidet flere verktøy og dokumenter for å ivareta gode prosesser i en byggesøknad.


Målet med å etablere en slik gruppe, har vært å:


  • legge til rette for smidige og gode prosesser for bedrifter, fra innsendelse av byggesøknad til behandling i kommune

  • øke kunnskap og forståelse for prosessene som kreves ved byggesøknader, for både bedrifter og kommune

  • legge til rette for et godt samarbeidsklima mellom kommune og næringsliv.


Som en forening for næringslivet er vi opptatte av at kommunen legger til rette for medvirkning fra næringslivet for å styrke bedriftene og bidra til næringsutvikling. Da er det ekstra hyggelig når vi får tilbakemeldinger fra både bedrifter og kommune på at dette initiativet og samarbeidet har gitt gode synergier.


Vi vil rette en stor takk til Kristine Schneede og hennes medarbeidere i byggesaksavdelingen i Halden kommune for det gode samarbeidet. Nå tar gruppa en velfortjent sommerferie og starter opp igjen fra høsten med nye temaer på tapetet, og som vi skal jobbe oss igjennom til det beste for både næringsliv og kommune.

28 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page