top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

Høring: Nærings- og sysselsettingsplan for Halden Kommune 2021-2025

Oppdatert: 13. apr. 2021

Halden Kommune har laget forslag til en ny nærings- og sysselsettingsplan for perioden 2021-2025. Planen angir retning og tiltak for å øke antall jobber og andelen personer som er i arbeid.


Fristen for å gi sin mening om planen er 24. mai. Alle som ønsker, kan uttale seg.


Halden Næringsutvikling ønsker innspill til planen fra lokale bedrifter slik at vi kan sende et høringsbrev på vegne av bedriftsfellesskapet i Halden. Disse kan sendes til ingeborg.laukvik@haldennu.no innen 20. mai.


I tillegg oppfordrer vi alle bedrifter og interesserte til å gi sine innspill direkte til kommune gjennom å benytte denne løsningen.Halden Næringsutvikling ønsker i hovedsak innspill på 3 områder:

1. Kommunen foreslår at planen skal vare i 4 år istedenfor 12 år, og derfor gjelde for perioden 2021-2025. Begrunnelsen for dette er at næringslivet opplever stor usikkerhet i kjølvannet av koronapandemien. Bør planen vare i 4 år eller lenger?


2. Hovedmålet med planen er å skape forutsetninger for minst 500 nye arbeidsplasser innen 2025. Dette er en stor økning i ambisjonsnivået. Planlegger din bedrift for vekst i perioden? Hva er viktig for at din bedrift skal kunne realisere sitt vekstpotensial? (Med vekst mener vi både økt verdiskapning og antall sysselsatte).


3. I planen presenteres det 85 tiltak. Vi du løfte fram noen av disse som særlig viktige? Er det noen av tiltakene som bør endres? Er det noen tiltak som mangler og som bør komme på lista?DELMÅL

1. Flere bedrifter ønsker å etablere seg i Halden og Søndre Viken

2. Det skal være attraktivt og forutsigbart å drive næringsvirksomhet i Halden, og eksisterende bedrifter skal ha rom for vekst og utvikling

3. Kommunen, forsknings- og utviklingsmiljøene og næringslivet skal stimuleres til nyskaping, innovasjon og entreprenørskap. Samarbeid om slike prosjekter skal være sentralt.

4. Næringslivet og offentlig sektor skal ha tilgang på relevant kompetanse for morgendagens utfordringer

5. Hele arbeidsstyrken i arbeid

50 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page