top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

Halden Næringsutvikling stiftet

Oppdatert: 28. okt. 2020

Foreningen Halden Næringsutvikling ble stiftet 18. mars 2019, umiddelbart etter et meget godt besøkt åpent allmøte/informasjonsmøte som ble holdt hos IFE, Os Allé 5, Halden 14. mars 2019.


Initiativtager til stiftelsen av HNU var «paraply-organisasjonen» Halden Næringsråd. HNU vil favne arbeidsoppgavene som Halden Næringsråd og bransjeforeningene har utført, men vil også bli tilført nye oppgaver.


Formålet til HNU er blant annet (ref. vedtektenes § 1):

HNU skal aktivt bidra til å fremme næringslivets interesser i Halden-regionen.

Dette inkluderer å være foretrukket samhandlingspartner i forhold til utdanningsinstitusjoner, organisasjoner, kommune, region og stat, i tillegg til enkeltpersoner.


Foreningen skal være partipolitisk nøytral.


HNU kan når det er i tråd med foreningens strategi og mål delta i eksterne styrer, prosjekter og i andre organisasjoner.


HNU skal være en felles næringsforening for alle og har dette nedfelt i vedtektene:


Medlemskap (ref. vedtektenes § 2):

Alle som driver næringsvirksomhet i Halden eller nærliggende områder kan opptas som medlemmer i foreningen.


Arbeidsoppgavene til HNU vil bli mange og krevende. Det å realisere oppgavene er ikke mulig uten at foreningen får én eller flere heltidsansatte medarbeidere. Dette vil selvsagt koste penger og HNU vil være helt avhengig av økonomisk støtte til sin virksomhet. Budsjett er utarbeidet der inntektssiden er sammensatt av medlemskontingenter, kommunalstøtte, prosjektstøtte og sponsorbidrag. Tiden for dugnadsinnsats vil ikke lenger være enerådende for å nå gode resultater for Haldens næringsliv.


Med heltidsansatt daglig leder og et engasjert styre, ønsker HNU å støtte opp om alle næringsdrivere i Halden – regionen!


Som beskrevet i formålet skal Halden Næringsutvikling bli en felles næringsforening i Halden og vil ha sin styrke i et bredt sammensatt medlemskapsregister fra hele Halden-regionen. For å klare å etablere den nødvendige økonomiske plattformen som kreves når vi skal gå fra dugnadsinnsats til profesjonalisering vil foreningen være avhengig av at næringslivet i Halden støtter opp om denne fellessatsingen.


Denne støtten har vi allerede fått fra Halden Industriforening og Halden IT-Forum som har gitt klare signaler på at de ønsker å overføre sine virksomheter til HNU og bidra med sine medlemmer som direktemedlemmer i HNU. Derved vil vi bygge opp et startgrunnlag for økonomisk drift av foreningen. Halden kommune har også gitt klare signaler om at de vil støtte HNU med økonomiske midler.


Vårt ønske er selvsagt at din bedrift også ser nytten av å være medlem i en ny felles næringsforening i Halden.  Og dersom du også er medlem fra før i en forening/lag/institusjon at denne også oppfordrer sine medlemmer til å melde seg inn i Halden Næringsutvikling.

Det vil også være mulig å bli medlem av HNU som privatperson.
Foto: Gunnar Paulsen

20 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page