top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

Nye nasjonale regler for å redusere smitten av Covid-19

Oppdatert: 16. nov. 2020

Det kom i ettermiddag nye nasjonale innstramninger for å redusere smitten av Covid-19.


Tiltakene trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober. Alle tiltakene vil vare frem til tidlig i desember.


Forskriften er foreløpig ikke oppdatert, men i følge pressekonferansen som ble avholdt i går strammes dagens regler for arbeidsinnvandring inn, og bevertningsnæringen vil ikke kunne samle flere enn 50 personer ved private arrangementer.


Kommuneoverlege Kjersti Gjøsund bekrefter at det ikke vil bli endringer for grensependlere fra Sverige og Finland.

Karanteneregler

Smitten øker blant annet som følge av økt arbeidsinnvandring. Det skyldes både at noen ikke følger dagens regler, men ikke minst at den alvorlige smittesituasjonen i Europa øker risikoen ved dagens unntaksordning. Derfor vil regjeringen stramme inn dagens regler for arbeidsinnvandring:

  • Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100 000 over 14 dager. Dersom mer enn 4 % i landet tester positivt, er grensen på 50 smittede per 100 000. De kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført. Denne endringen trer først i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.


  • Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også reglene inn: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene. Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til onsdag 28. oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.


  • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gis i oppdrag å gå gjennom karantenereglene for å vurdere om det er behov for ytterligere presiseringer.
Andre nasjonale tiltak


  • Regjeringen anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

  • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.

  • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

  • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.


Nytt testsenter for jobbpendlere etter 15.11 *

Vi minner om at testsenteret på Svinesund stenger 15. november. Etter dette kan jobbpendlere benytte testsenteret på gamle Os skole i Os Allé 2. Time avtales på kommunens koronatelefon 488 85 200 mellom kl. 9-18. De nødvendige skjemaene kan lastes ned her. Halden kommune jobber med å få på plass elektronisk timebestilling, og ser også på mulighetene for tilpassede åpningstider. Informasjon om testing ved Os finner dere her
*Denne informasjonen er foreldet. Regjeringen har vedtatt å opprettholde testsenteret på Svinesund også etter 15.11.2020


56 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page