top of page
Søk
  • Forfatterens bildeVeronika Lund

Reaktoren i Halden skal bygges ned og vi dro til i Östhammar for å høre deres erfaringer


Halden kommune, IFE, LO Halden, Smart Innovation Norway, NND (Norsk nukleær dekommisjonering), Naturvernforbundet i Halden og Halden Næringsutvikling har nylig vært på 3 dagers tur til Östhammar kommune i Sverige..


- Jacob Spangenberg, kommunestyrets øverste politiske leder,

- SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB),

- Granskningsgruppen - et kommunalt nedsatt utvalg bestående av lokale folkevalgte,

- KSO - et samarbeidsorgan mellom de fem kjernekraftkommunene i Sverige, og

- den lokale miljøorganisasjonen OSS (för säker slutförvaring),


delte sine erfaringer fra det grundige arbeidet som er gjort med lokal forankring i kommunen, og den øvrige prosessen med å bygge et sluttdepot for oppbevaring av brukt kjernebrensel i Forsmark.


Svært nyttige erfaringer som Halden tar med seg videre i arbeidet, med å bygge ned reaktoren i byen vår. Et arbeid som vil gi store muligheter for utviklingen av både næringsliv og Halden som by ⭐️

9 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page