top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

7 tips for å skrive en god søknad

Skal du skrive søknad om midler fra virkemiddelapparatet? Her er noen tips for å gjøre arbeidet enklere.


1. Les kriteriene godt. Og les dem deretter en gang til.

Jeg anbefaler å bruke kriteriene som en sjekkliste mens du skriver søknaden. Hvis du bommer på kriteriene kan du fort oppleve avslag på søknaden.


2. Lag deg en mal.

Mange søknadsordninger har en mal i søknadsportalen. Last ned denne eller kopier alle spørsmålene som du skal besvare fra søknadsskjemaet inn i et Word-dokument eller lignende. Det gjør det mye lettere å ha oversikt.

Hvis det ikke finnes en mal, så anbefaler jeg at du lager deg en egen eller laster ned dette forslaget til mal.


3. Still deg følgende spørsmål før du begynner å skrive:

Hva er det jeg vil oppnå med prosjektet?

Hvorfor trenger jeg prosjektstøtte for å oppnå dette?

Hva er det viktigste for meg i dette prosjektet?

Hvilke resultater forventer jeg at det vil gi?


4. Tenk på hvem du skriver til og sett deg i hennes sko

Søknaden din skal leses av noen som ikke har kjennskap til prosjektet ditt. Tenk derfor på hva som er det viktigste for leseren å vite om.


Husk at den som leser søknaden skal vurdere om og hvordan du innfrir på kriteriene for ordningen. Prøv derfor å sette deg inn i den som leser sin situasjon, og tenk på om du da kunne krysset «Ja» på alle kriterieboksene for ordningen.


5. Kom tidlig til hovedpoenget

Ikke skriv en roman der du sparer klimakset til slutten. Kom tidlig fram til hovedpoenget. Hva søker du om, hvorfor, og hvilken effekt forventer du at prosjektet vil gi?

6. Bruk eksempler

Hvis du skal forklare noe veldig komplisert, så anbefaler jeg å bruke noen konkrete eksempler for å gjøre det lettere for leseren å forstå hva du mener.


7. Start på kostnadsoverslaget og finansieringsplanen tidlig

Mange blir så opptatt av teksten i søknaden, at de glemmer kostnadsoverslaget. Jeg anbefaler å være bevist og tydelig på hva prosjektet vil koste fra start. Det er også nyttig for deg å bli mer bevist på hvordan du har planlagt at dette skal finansieres. Kanskje trenger du flere til å skyte inn kapital eller egeninnsats i prosjektet.
318 visninger0 kommentarer

留言


bottom of page