top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

Få støtte til kompetanseheving av ansatte - BIO-midler

Oppdatert: 1. feb. 2021


Nå kan bedrifter i Viken igjen søke støtte til bedriftsintern opplæring og kompetanseheving av ansatte. Viken fylkeskommune lyser ut midler og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift.


Søknadsfrist 1. mars 2021.


Denne gangen kan alle bedrifter, uansett størrelse søke, og det kan søkes om maksimalt 700 000 kroner per bedrift. Videre er det ønskelig at bedriftene kan vise til gjennomført kompetansekartlegging og en opplæringsplan.


Hva kan det gis støtte til? 

Bedriftene kan søke om ulike etter- og videreutdanningstiltak rettet mot for eksempel: 

  • Økning av innovasjonsgrad og innovasjonsevne 

  • Styrke ferdigheter i å jobbe og lære digitalt 

  • Utvikling og bruk av digitale løsninger for opplæring av lærlinger 

  • Datasikkerhet 

  • Endring til nye produkter, tjenester eller markeder  

  • Gi arbeidstakere norskopplæring 

Dette utelukker ikke andre områder. 


Hvordan søke? 

Søknaden sendes via www.regionalforvaltning.no. 34 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page