top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

Trenger din bedrift støtte som følge av Covid-19?
Søknadsfristen er 3.3.2021. Alle bransjer kan søke.Halden kommune har mottatt kr 3.550.000 for å motvirke arbeidsledighet som følge av Covid-19. I første søknadsrunde kunne bedrifter fra restaurant, hotell og reiseliv søke. I søknadsrunde to er det kr 1.690.000 å fordele og alle bransjer kan søke. Søknadsfristen er 3.3 2021.

Følgende kriterier må være innfridd for å kunne motta støtte:

  1. Bedrifter må ha operativ virksomhet i Halden kommune.

  2. Bedrifter som ikke har ansatte, kan ikke motta tilskudd.

  3. Bedrifter som har negativ egenkapital per 31.12.2019 kan ikke motta tilskudd. Hvis man mener at egenkapitalen er gjenopprettet i løpet av 2020, kan en søknad behandles skjønnsmessig, basert på tilsendt dokumentasjon.

  4. Bedrifter som ikke har levert inn regnskap for 2019 kan ikke motta tilskudd.

  5. Bedrifter som har startet opp i 2020, og derfor ikke kan vise til omsetning i 2019, kan motta et minstebeløp på inntil 30 000 kroner. Noen bedrifter har gått konkurs og startet opp igjen i 2020. I disse tilfellene vil man måtte gjøre en skjønnsmessig vurdering av bedriftens soliditet.

  6. Bedrifter som har mindre enn 30 prosent reduksjon i salgsinntekter i perioden 31.12.2019–31.12.2020 kan ikke motta tilskudd.

Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø er klageinstans.


67 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page