top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

Vi ønsker innspill til vår nye strategiplan 

Halden Næringsutvikling inviterer dere til å sende inn innspill og forslag til foreningens nye strategi innen 24. november.

Denne høsten har Styret i Halden Næringsutvikling diskutert ulike målsetninger og prioriteringer for foreningens arbeid i den kommende treårsperioden (2024-2026). Vi ønsker å høre medlemmene sine innspill til stategiforslaget før det endelige dokumentet skal vedtas i desember. Foreningen har økonomiske ressurser og kraft som vi ønsker å bruke på gode formål, men vi har ikke ressurser nok til å rekke med alt. Derfor må vi prioritere. Vi vil derfor at dere skal hjelpe oss med å definere: Hva som skal inn og hva som skal ut.


Hvordan bør vi jobbe for og mot samfunnet rundt oss? Hvilke mål bør prioriteres blant de seks forslagene? Skal næringslivetets bidrag til det grønne skiftet vektes høyere enn økt sysselsetting? Hva bør vi gjøre for å utvikle Halden til en mer næringsvennlig kommune? Hvordan går vi fram for å få til utvikling av sentrum?

Send oss dine innspill innen 24. november per epost til leder@haldennu.no Merk e-posten med «Innspill til strategi 2024-26».


16 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page