top of page

fre. 23. apr.

|

Teams

Innspillsmøte om Arealplan

Halden Næringsutvikling inviterer til åpent innspillsmøte 23. april kl 13.00-14.30. Innspillene vil benyttes ved utarbeidelse av vårt høringssvar til planen.

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Innspillsmøte om Arealplan
Innspillsmøte om Arealplan

Tid og sted

23. apr. 2021, 13:00 – 14:30

Teams

Om arrangementet

Arealplanen er kommunens viktigste dokument, og planen får juridisk rettsvirkning når den vedtas. Halden Kommune har nå utarbeidet forslag til ny arealdel i kommuneplanen. Denne er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for å gi innspill er 3. juni 2021.

Halden Næringsutvikling vil utarbeide høringsuttalelse på vegne av næringslivet, og vi inviterer til et innspillsmøte 23. april kl 13.00-14.30.

I tillegg blir vi takknemlig om eventuelle skriftlige innspill kommer oss i hende før 17. mai.  Vi oppfordrer også alle bedrifter og interessenter til å gi sine innspill direkte til kommunen.

Formålet med innspillsmøtet er å gi næringslivet informasjon om planutkastet og at Halden Næringsutvikling kan få tilbakemeldinger fra dere om viktige saker som bør kommenteres og adresseres i arbeidet.

HNU  vil i møtet orientere om hovedtrekkene i forslaget fra kommunen, men oppfordrer også spesielt interessert til å gå igjennom fortellingskartet for arealplanen i forkant av møtet. Dette gir en enkel og overordnet innføring.

Agenda:

1. Halden Næringsutvikling presenterer hovedtrekkene i planen

2. Innspill og spørsmål fra deltagerne

Vel møtt!

Dele dette arrangementet

bottom of page