top of page

tir. 10. okt.

|

Halden

Ressursutnyttelse og sirkulærøkonomi

10. oktober avholder vi en workshop der vi skal ser nærmere på forretningsmulighetene i sirkulærøkonomien. Workshopen er en del av et større prosjekt som Halden Næringsutvikling har igangsatt vedrørende material- og avfallsstrømmer. Møtet er åpent for alle.

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Ressursutnyttelse og sirkulærøkonomi
Ressursutnyttelse og sirkulærøkonomi

Tid og sted

10. okt. 2023, 09:00 – 10:30

Halden, Storgata 15, 1776 Halden, Norge

Om arrangementet

10. oktober avholder vi en workshop der vi skal ser nærmere på forretningsmulighetene i sirkulærøkonomien. Workshopen er en del av et større prosjekt som Halden Næringsutvikling har igangsatt vedrørende material- og avfallsstrømmer. 

I prosjektet ønsker vi å avdekke rest- og sidestrømmer fra industrien og byggenæringen som potensielt kan benyttes og danne grunnlag for økt verdiskaping i etablerte bedrifter eller benyttes som en ressurs for nyopprettede bedrifter.  Et poeng er å få oversikt over hva bedriftene i Halden sitter inne med av ressurser, samt hva næringslivet anser som barrierer eller nødvendige incentiver for å øke mulighetene for samhandling. Vi gjennomfører for tiden en undersøkelse for å avdekke dette. 

For deg som driver bedrift kan prosjektet  bidra til å redusere dine kostnader ved, og håndtering av, avfallsstrømmer, og muligens skape nye forretningsmuligheter for din virksomhet.

Hjertelig velkommen til workshop. Møtet ledes av Camilla Brox som er innleid som konsulent på forprosjektet. I møtet blir det også en innledning fra Norsk Senter for Sirkulærøkonomi. 

Halden næringsutvikling har bransjevise forum hvor vi løfter fram saker som er viktige for utviklingen av næringslivet.  Dette møtet er innrettet mot byggenæringen og industrien, men det er åpent for alle medlemmer med interesse for tematikken.

Dele dette arrangementet

bottom of page