top of page

Prosjekter

Nettverk for kompetansetilflyttere

The Expat Network

English Version below

Hva er nettverket?

Nettverk for kompetansetilflyttere skal bidra til at bedriftene klarer å rekruttere og beholde nøkkelkompetanse, og at tilflytterne trives, blir integrert i lokalsamfunnet og blir boende i regionen i minst 10 år. Videre skal erfaringer fra nettverket dokumenteres slik at andre byer og regioner kan etablere egne nettverk.

Nettverket jobber for å dekke næringslivets behov for arbeidskraft i Søndre Viken gjennom å være en arena for rekruttering, samtidig som nettverket er en møteplass for alle som har flyttet til regionen. Nettverket svarer på en problemstilling som er særlig vanskelig for tilflyttere: «Hvordan treffer jeg nye mennesker og bygger relasjoner?»

Hvorfor?

Mange av bedriftene i Søndre Viken konkurrerer i et internasjonalt marked om å rekruttere de klokeste hodene innen sitt fagfelt. Behovet for spesialisert kompetanse vil øke framover, og det kan være vanskelig å finne rett kompetanse lokalt og regionalt. Rekrutteringsprosessen kan være både tidkrevende og kostbar, og det er desto viktigere at den man ansetter ikke slutter etter kort tid så bedriften må starte rekrutteringen på nytt.

Om arrangementene våre:

Nettverket skal gjennomføre over 30 arrangementer innen desember 2023 i Fredrikstad, Halden og Sarpsborg. Alt fra dansekurs, sopptur og innblikk i norske tradisjoner.

Blir medlem i Facebook-gruppen vår for å være oppdatert om arrangementene våre.

 

Faste arrangementer - "International Cafè":

  • Første torsdag hver måned: at Cafè Cicignon, kl. 17-19

  • Siste onsdag hver måned: at kulturhuset, kl. 17-19

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Er du interessert i vårt nye mentorprosjekt?
Her finner du mer informasjon.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta kontakt med prosjekt-koordinator:

Christina Gohle

    


 

  • Facebook
  • LinkedIn
IMG_9694_edited.jpg
Prosjektet er 2-delt: 

Bedriftsnettverket består av virksomheter som rekrutterer arbeidstakere med høy formell kompetanse utenfor egen region. Det er først og fremst bedriftens HR-avdeling som deltar, og fokusområder er rekruttering, on-boarding og HR-relaterte oppgaver.
 
Tilflyttere med høy formell kompetanse som flytter til regionen. Hovedmålgruppen er utenlandske tilflyttere, men det er også norske tilflyttere som ikke har tilknytning til regionen. Hensikten er at tilflytteren raskt skal få et nettverk på fritiden, kunne løse praktiske utfordringer og bli integrert i lokalsamfunnet.


​What is the Expat Network?
The Expat Network wants to help companies in recruiting and retaining key skills, and, importantly, support newcomers such that they thrive here, are integrated in the local community, and stay in the region for at least 10 years. Furthermore, experiences from the network are documented for other cities and regions to establish their own networks.

We are a professional and social network for Expats. This means that, on the one hand, we try to connect companies and (foreign) jobseekers, especially so-called lovepats – family members of immigrants. On the other hand, we are a meeting place for everyone who moves to Østfold. We want to help with the question “How do I meet people and find friends in this new strange place?” Therefore, we organise events, which offer the opportunity to connect and learn new things about our region.

About our events:
We will organise over 30 events until December 2023 in Halden, Sarpsborg und Fredrikstad. Events include for example a dance class, a guided museum tour, 17th of May traditions, and a jobseeker event with NAV.

Become a member of our Facebook group to stay updated on out events.
 
Our regular events - "International Cafè":
·       the first Thursday each month, Cafè Cicignon, Fredrikstad, kl. 17-19.
·       the last Wednesday each month, Kulturhuset, Halden, kl. 17-19.


Are you interested in our new mentorprogramme?
Here you will find more information.
 

bottom of page