top of page

Prosjekter

Nettverk for kompetansetilflyttere

Mange av bedriftene i Søndre Viken konkurrerer i et internasjonalt marked om å rekruttere de klokeste hodene innen sitt fagfelt. Behovet for spesialisert kompetanse vil øke framover, og det kan være vanskelig å finne rett kompetanse lokalt og regionalt. Rekrutteringsprosessen kan være både tidkrevende og kostbar, og det er desto viktigere at den man ansetter ikke slutter etter kort tid så bedriften må starte rekrutteringen på nytt.

Derfor drifter Halden Næringsutvikling prosjektet "Nettverk for kompetansetilflyttere". Prosjektet skal bidra til at bedriftene kan rekrutterer og beholde nøkkelkompetanse, og at tilflytterne trives og blir integrert i lokalsamfunnet og blir boende i regionen i minst 10 år.
 
Videre skal erfaringer fra nettverket dokumenteres slik at andre byer og regioner kan etablere egne nettverk.
_edited.jpg

Prosjektet er 2-delt: 

Bedriftsnettverket består av virksomheter som rekrutterer arbeidstakere med høy formell kompetanse utenfor egen region. Det er først og fremst bedriftens HR-avdeling som deltar, og fokusområder er rekruttering, on-boarding og HR-relaterte oppgaver.

 

Tilflyttere med høy formell kompetanse som flytter til regionen. Hovedmålgruppen er utenlandske tilflyttere, men det er også norske tilflyttere som ikke har tilknytning til regionen. Hensikten er at tilflytteren raskt skal få et nettverk på fritiden, kunne løse praktiske utfordringer og bli integrert i lokalsamfunnet.

bottom of page