top of page

Prosjekter

Nettverk for kompetansetilflyttere

The Expat Network

English Version below

Hva er nettverket?

Nettverk for kompetansetilflyttere skal bidra til at bedriftene klarer å rekruttere og beholde nøkkelkompetanse, og at tilflytterne trives, blir integrert i lokalsamfunnet og blir boende i regionen i minst 10 år. Videre skal erfaringer fra nettverket dokumenteres slik at andre byer og regioner kan etablere egne nettverk.
Hvorfor?
Mange av bedriftene i Søndre Viken konkurrerer i et internasjonalt marked om å rekruttere de klokeste hodene innen sitt fagfelt. Behovet for spesialisert kompetanse vil øke framover, og det kan være vanskelig å finne rett kompetanse lokalt og regionalt. Rekrutteringsprosessen kan være både tidkrevende og kostbar, og det er desto viktigere at den man ansetter ikke slutter etter kort tid så bedriften må starte rekrutteringen på nytt.
 
Ta kontakt med prosjekt-koordinator:
Christina Gohle
 
        
Påmelding og mer informasjon om
arrangementer her.
What is the Expat Network?
The Expat Network wants to help companies in recruiting and retaining key skills, and, importantly, support newcomers such that they thrive here, are integrated in the local community, and stay in the region for at least 10 years. Furthermore, experiences from the network are documented for other cities and regions to establish their own networks.
Registration and more events here.
  • Facebook
  • LinkedIn
IMG_9694_edited.jpg
Prosjektet er 2-delt: 
Bedriftsnettverket består av virksomheter som rekrutterer arbeidstakere med høy formell kompetanse utenfor egen region. Det er først og fremst bedriftens HR-avdeling som deltar, og fokusområder er rekruttering, on-boarding og HR-relaterte oppgaver.
 
Tilflyttere med høy formell kompetanse som flytter til regionen. Hovedmålgruppen er utenlandske tilflyttere, men det er også norske tilflyttere som ikke har tilknytning til regionen. Hensikten er at tilflytteren raskt skal få et nettverk på fritiden, kunne løse praktiske utfordringer og bli integrert i lokalsamfunnet.
bottom of page