kraner
Manager engineer check and control autom
fiber~~POS=TRUNC

Forum for eiendom, bygg og anlegg

Forumet samler Halden-bedrifter innen eiendom, bygg og anlegg. Formålet er å samarbeide om saker som er viktige for bransjen, tilrettelegge for utvikling og forbedre synligheten av gode prosjekter.

Industriforum

Forumet samler Haldens industribedrifter. Formålet er å samarbeide om saker som er viktige for bransjen, tilrettelegge for utvikling og forbedre synligheten av gode prosjekter.

Teknologiforum

Forumet samler teknologibedrifter i Halden. Formålet er å samarbeide om saker som er viktige for bransjen, tilrettelegge for utvikling og forbedre synligheten av gode prosjekter.

Halden Næringsutvikling består av nettverk og forumer. Forumene er bransjevise møtearenaer som setter fokus på viktige saker for bransjene. 

Savner du en møteplass?  Gi oss et innspill så kan det bli starten på et nytt bransjenettverk.

Ønsker du å delta i ett eller flere av våre forumer - registrer deg ved å sende oss en epost!