top of page
kraner
Manager engineer check and control autom
fiber~~POS=TRUNC
Skanende leveringsboks

Forum for eiendom, bygg og anlegg

Forumet samler medlemsbedrifter innen eiendom, bygg og anlegg. Formålet er å samarbeide om saker som er viktige for bransjen, tilrettelegge for utvikling og forbedre synligheten av gode prosjekter.

Forum for industri

Forumet samler medlemsbedrifter innen industrien. Formålet er å samarbeide om saker som er viktige for bransjen, tilrettelegge for utvikling og forbedre synligheten av gode prosjekter.

Forum for IT- og teknologi

Forumet samler medlemsbedrifter innen IT- og teknologi. Formålet er å samarbeide om saker som er viktige for bransjen, tilrettelegge for utvikling og forbedre synligheten av gode prosjekter.

Forum for opplevelser og handel

Forumet samler medlemsbedrifter innen opplevelses-, handel og besøksnæring. Formålet er å samarbeide om saker som er viktige for bransjen, tilrettelegge for utvikling og forbedre synligheten av gode prosjekter.

Halden Næringsutvikling består av nettverk og forumer. Forumene er bransjevise møtearenaer som setter fokus på viktige saker for bransjene. 

Savner du en møteplass?  Gi oss et innspill så kan det bli starten på et nytt bransjenettverk.

Ønsker du å delta i ett eller flere av våre forumer - registrer deg ved å sende oss en epost! 

bottom of page