top of page

tir. 12. mars

|

Berg i Østfold

Forumsmøte for byggebransjen (kun for medlemmer)

Halden næringsutvikling har bransjevise forum for medlemmer hvor vi løfter fram saker som er viktige for utvikling av næringslivet.

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Forumsmøte for byggebransjen (kun for medlemmer)
Forumsmøte for byggebransjen (kun for medlemmer)

Tid og sted

12. mars 2024, 09:00 – 10:30

Berg i Østfold, Svinesundsveien 334, 1788 Halden, Norge

Om arrangementet

Halden næringsutvikling har bransjevise forum for medlemmer hvor vi løfter fram saker som er viktige for utvikling av næringslivet. 

Denne gangen holder vi møtet i kantinen hos Leif Grimsrud, og programmet dagen er:

Kl. 09.05 Evaluering av sentrumsplan for Halden 2017-2029

Rambøll gjennomførte og leverte nylig «Evaluering av sentrumsplan for Halden 2017-2029». I møtet trekker vi fram hovedfunnene fra rapporten og det legges opp til spørsmål og innspill i etterkant av presentasjonen.

Kl. 09.25 Nye krav i offentlige anskaffelser

1.1.2024 trådte skjerpede krav for å vektlegge klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser i kraft, med ny hovedregel om at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 prosent, med unntak dersom nærmere vilkår er oppfylt.

Trond Øivind Sydskogen, Innkjøpssjef i Halden kommune informerer om endringen og hva dette vil ha av betydning for næringsaktører.

Kl. 10.00 Bedriftspresentasjon fra Leif Grimsrud AS

Magnar Kristiansen, daglig leder i Leif Grimsrud, forteller om hvordan de jobber med bærekraft i bedriften og om deres engasjement i Dekom-klyngen.

Hvis vi har tid vil vi avslutningsvis orientere kort om den kommende  Boligpreferanseundersøkelsen.

Forumsmøtet er åpent for alle som er medlemmer i foreningen.

Meld deg inn i dag og få delta på våre forumsmøter.

Dele dette arrangementet

bottom of page