man. 15. nov. | Microsoft Teams

Hvordan utforme en god byggesøknad

Norsk kommunalteknisk forening tilbyr kurs som fokuserer på å utforme en god byggesøknad som blir riktig første gang. Kurset går over 2 dager.
Registreringen er lukket
Hvordan utforme en god byggesøknad

Tid og sted

15. nov., 09:00 – 14:00
Microsoft Teams

Om arrangementet

Plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften (SAK10) stiller en rekke krav til opplysninger som skal inn til kommunen for at den skal kunne gi byggetillatelse. Kurset fokuserer på å utforme en god byggesøknad som blir riktig første gang.

Kurset følger saksforløpet hos ansvarlig søker ved innhenting av opplysninger før de føres inn i søknadsblanketter eller i en eByggesøk-løsning.

Dette kurset passer for:  

Ansvarlige foretak, byggesaksbehandlere og jurister. 

En møteplass mellom kommunene og bygg- og anleggsbransjen.

Kurset går over to dager, 15. og 16. november fra 09.00 - 14.00. 

Du følger med via Microsoft Teams og har mulighet til å stille spørsmål underveis.

Dele dette arrangementet