top of page

ons. 14. juni

|

Halden

Ordførerens frokostmøte

Ordførerens frokostmøte er en møteplass for næringslivet og arrangert av Halden Kommune. Halden Næringsutvikling har fast innslag på møtene.

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Ordførerens frokostmøte
Ordførerens frokostmøte

Tid og sted

14. juni 2023, 08:00 – 10:00 CEST

Halden, Os alle 5, 1777 Halden, Norge

Om arrangementet

Vi starter som vanlig med kaffe, te og bakevarer kl 08.00.

Dagens tema og innledere:

Ordfører ønsker velkommen

IFE

Fra oppdagelsen av Uran i 1789 til hva en Small Modular Reactor er.

Tomas Nordlander vil presentere kjernekraftens historie. De vitenskapelige funnene i Europa som la grunnlaget for kunnskapen som dagens atomkraft er basert på. Den andre delen presenteres av Robert McDonald. Han vil fortelle om ulike typer atomkraftverk og hvorfor Small Modular Reactors har blitt et så stort satsingsområde og hvilke fordeler de har mot klassiske atomkraftverk.

Bli lærebedrift, det lønner seg

Tar bedriften inn lærlinger, får du ny kunnskap inn i bedriften, og dedikerte medarbeidere. Kort sagt: en lønnsom investering. Hans-Einar Rustøy Hansen vil presentere hvorfor stadig flere bedrifter ser nytten og verdien av å ta inn lærlinger. NHOs kompetansebarometer viser at hele 46 prosent av NHO-bedriftene rekrutterer den kompetansen de trenger ved å ansette lærlinger.

Norsk kjernekraft

Norsk kjernekraft skal gjøre energi enkelt og sikre alle ren og   pålitelig energi til overkommelig pris. Håvard Kristiansen vil presentere   status for arbeidet til Norsk kjernekraft. Deres strategi er at de blant   annet skal identifisere egnede områder for små, modulære kjernekraftverk   (SMR) i samarbeid med kraftkrevende industri. De skal utarbeide   konsesjonssøknader i samsvar med nasjonalt regelverk og internasjonale   standarder. De skal følge IAEA sin tilnærming for milepæler, og fokusere på   det som skaper verdi i tidligfase. Finansiering skal skje i samarbeid med   kapitalsterk industri og solide finansielle aktører. Selskapet skal drive sin virksomhet på en måte som minimerer fotavtrykk på klima og miljø, og skal   spesifikt ligge i forkant når det gjelder reduksjon av utslipp til luft og vann. ESG skal være sentralt i den daglige virksomhet.

Cluster for Applied AI

Cluster for Applied AI er Norges største næringsklynge innen anvendt kunstig intelligens. Tore Lie vil presentere klyngen og hvordan de skal bidra til at Norge tar en ledende posisjon innen lønnsom og bærekraftig anvendelse av kunstig intelligens i forretningsmessig sammenheng. Den raske utviklingen innen digitale teknologier har ført til at mange offentlige og private virksomheter nå vurderer, eller har startet, å anvende kunstig   intelligens til driftsforbedring, effektivisering og til produkt- og tjenesteutvikling.

Halden Næringsutvikling informerer

Meld deg på her.

Påmeldingsfrist: mandag 12. juni kl. 14

Dele dette arrangementet

bottom of page