top of page

ons. 24. jan.

|

Storgata 15

Seminar. ESG på 1-2-3

Tiden for grønnvasking utgår, inn kommer transparens og relevans.

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Seminar. ESG på 1-2-3
Seminar. ESG på 1-2-3

Tid og sted

24. jan. 2024, 08:00 – 10:00

Storgata 15, Storgata 15, 1776 Halden, Norge

Om arrangementet

Innføring av CSRD (nytt bærekraftdirektiv) er den største endringen vi har hatt innen selskapsrapportering på mange tiår. Bærekraftsrapportering er også kalt «ikke-finansielle rapportering», og blir nå likestilt med den finansielle rapporteringen. Som en betydelig bidragsyter i økonomien, ofte i form av underleverandører til større virksomheter, vil deler av SMB-markedet også treffes av nye rapporteringskrav.  Det må derfor bygges kompetanse og kapasitet. God styring er en forutsetning for å sikre at informasjonen som blir gitt er relevant og riktig.

Stine Ferguson, Head of Sustainability i PwC Østfold vil ta deg med på en reise gjennom ulike ESG regelverk som omfatter selskaper idag. Er det for mange TBF’er (altså, trebokstavsforkortelser) som forvirrer, vil hun tydeliggjøre dette. Hun vil gi deg konkrete tips på hvor du skal starte og veien videre. Du vil bli guidet gjennom jungelen av de nye standardene (ESRS) i direktivet, og du vil kanskje få noen oppklarende "aha-opplevelser" underveis.

På dette kurset / seminaret vil Stine ta oss gjennom:

  • Åpenhetsloven. 

Hvilke hovedkrav stiller loven, hvem er omfattet, praktisk gjennomføring og hvordan rapportere?

  • ARP - Aktivitets og redegjørelsesplikten. 

Hvem er omfattet, en kort beskrivelse av arbeidsmetodikken og hvordan selskapene skal redegjøre.

  • Kjønnsbalanse i styrer. 

En gjennomgang av tidsmessig implementering av de nye kravene til kjønnssammensetning i styrer.

  • CSRD- reisen. 
  1. Hva må det rapporteres på? Hvem er omfattet og fra når?
  2. Hva er CSRD og ESRS'ene som selskapene skal rapportere etter.  Hvordan skal rapporten bygges opp. Hva må med?
  3. Dobbel vesentlighet er utgangspunktet for bærekraftsrapportering og -arbeid . Det vil vises en gjennomgang av prosessen.
  4. Organisering av bærekraftsarbeid i selskapet fra administrasjon til ledelse og styret
  • "Fra CFO til CVO eller begge to". 

Få perspektiver på hvordan dagens CFO rolle vil endres og hvorfor hen blir særdeles involvert i rapporteringen.

Hvem er Stine:

Stine Ferguson er nyansatt som Head of Sustainability, for PwC Østfold.

En stund før dette og i nærmere fem år var Stine daglig leder i et eiendomsselskap i Fredrikstad. De de siste årene har hun studert og jobbet med bærekraft på fulltid, sist som bærekraftansvarlig i konsernet i Solid Gruppen, et entreprenørkonsern bestående av et eiendomsselskap; Solid Eiendom, rehabiliteringsselskapet Håndverkeriet, og Solid Entreprenør. I tillegg har hun hatt flere styreverv innenfor veimerkingsbransjen, destinasjonsselskap, eventselskap og flere offentlige styreverv på vegne av NHO i fylkeskommunen. Hun fullførte i 2021/2022 masterprogrammet “Bærekraft i Praksis” ved Handelshøyskolen BI.

Stine har utviklet og implementert bærekraftsstrategier som inneholdt alle hovedområder innenfor ESG, som en del av konsernledelsen i Solid Gruppen. Hun forberedte selskapene i konsernet for rapportering i henhold til det nye bærekraftsdirektivet, CSRD, og i tråd med nasjonale og internasjonale standarder. Stine produserte selskapets første bærekraftsrapport med metodeverket GRI (Global Reporting Initiative), hun er en pådriver for å sette bærekraft på agendaen og har et sterkt engasjement for å gjøre nye retningslinjer og krav innenfor bærekraftsområdet tilgjengelig og forståelig. Hun har spesialkompetanse på den delen av taksonomien som omfatter nybygg, rehabilitering,  kjøp og drift.

Dette er et arrangement som er gratis for våre medlemsbedrifter. For andre koster det kr 300,-  

Meld deg inn i dag og få delta på våre kurs

Dele dette arrangementet

bottom of page