top of page

Om Halden Næringsutvikling 

Halden Næringsutvikling ble opprettet i 2019 og er Haldens største fellesskap for bedrifter.  

 

Foreningens mål er å styrke bedriftene og bidra til å skape flere jobber i Halden. Vår styrke ligger i fellesskapet som oppstår mellom medlemmene, og vi avholder arrangementer og møteplasser gjennom hele året.  Våre kjerneverdier er Modighet - Kompetanse - Entusiasme. 

Halden Næringsutvikling er en viktig pådriver i saker om næringslivets utviklingsmuligheter. Foreningen har derfor god kontakt med de lokale myndighetene og koordinerer samarbeid mellom næringslivet og kommunen.

Møt teamet vårt  som går på jobb hver dag for å realisere målene i HNUs strategiplan. 

Vi tilbyr våre medlemmer: 

Forretningsfolk Applauderende

Kurs og arrangementer

Vi tilbyr kurs og arrangementer der medlemmene våre kan møtes for faglig påfyll, meningsutveksling og mingling.  

Som medlem får du og bedriften din tilgang til et aktivt nettverk av bedrifter og enkeltpersoner som vil det beste for Halden, og lar deg bygge nettverk som kan være viktig for bedriftssamarbeid og kompetanseutvikling.

Drifter nettverk og bransjeforum

Halden Næringsutvikling består av flere nettverk og forumer. Forumene er bransjevise møtearenaer som setter fokus på viktige saker for bransjene. ​

Savner du en møteplass?  Gi oss et innspill så kan det bli starten på et nytt bransjenettverk.​

Ønsker du å delta i ett eller flere av våre forumer - registrer deg ved å sende oss en epost! 

1655235513752.jpg
veronikaogingeborg_edited.jpg

Rådgiving og hjelp med myndighetskontakt

Halden Næringsutvikling ønsker å legge til rette for din bedrifts framgang gjennom målrettet rådgivning. Det offentlige virkemiddelapparatet er mangfoldig, og vi ønsker å gjøre det enkelt for deg å finne den løsningen eller støtteordningen som passer best for din bedrift.

Pådriver for næringsutvikling i Halden

En sterk næringsforening bidrar til smarte og gode rammevilkår. Næringsforeningen er et verktøy for å igangsette og realisere viktige saker for næringslivet. 

 Næringsforeningen engasjerer seg i flere ulike saker og som medlem får du invitasjon til møter for å gi innspill og få dine synspunkter hørt.  

Saugbrugs.jpg
medlemstreff3.jpg

Tilrettelegger for samarbeid mellom kommune og næringsliv

Foreningen har etablert flere faste møteplasser mellom kommune og næring, hvor samarbeid og medvirkning fra næringslivet står sentralt. Vi har også nedsatt arbeidsgrupper som jobber med konkrete prosjekter for å finne nye løsninger i saker som trenger forbedring. 

Pernille på Zofie.jpeg

Markedsføring av våre medlemmer

Medlemmene våre løser utrolig spennende oppgaver. Vi synes vår oppgave er å synliggjøre all aktiviteten som skjer og vise fra de fine folkene som går på jobb i Halden hver eneste dag. Til det benytter vi våre 

kanaler i sosiale og tradisjonelle medier. 

bottom of page