Om Halden Næringsutvikling 

Halden Næringsutvikling ble opprettet i 2019 og er Haldens største fellesskap for bedrifter.  

 

Foreningens mål er å styrke bedriftene og bidra til å skape flere jobber i Halden. Vår styrke ligger i fellesskapet som oppstår mellom medlemmene, og vi avholder arrangementer og møteplasser gjennom hele året.

Halden Næringsutvikling er en viktig pådriver i saker om næringslivets utviklingsmuligheter. Foreningen har derfor god kontakt med de lokale myndighetene og koordinerer samarbeid mellom næringslivet og kommunen.

 

Møt teamet vårt  

Vi tilbyr våre medlemmer: 

Forretningsfolk Applauderende

Kurs og arrangementer

Vi tilbyr kurs og arrangementer der medlemmene våre kan møtes for faglig påfyll, meningsutveksling og mingling.  

Som medlem får du og bedriften din tilgang til et aktivt nettverk av bedrifter og enkeltpersoner som vil det beste for Halden, og lar deg bygge nettverk som kan være viktig for bedriftssamarbeid og kompetanseutvikling.

Pådriver for næringsutvikling i Halden

En sterk næringsforening bidrar til smarte og gode rammevilkår for næringslivet i møte med myndighetene. Næringsforeningen er et verktøy for å igangsette og realisere viktige saker for næringslivet. 

I år skal Halden Kommune rullere sin arealplan og utarbeide en nærings- og sysselsettingsplan. Disse planene er sentrale for videre vekst og næringsutvikling i Halden. Næringsforeningen engasjerer seg derfor i disse sakene og som medlem får du invitasjon til møter for å gi dine innspill.  

House Plan
Image by Barn Images

Rådgiving

Halden Næringsutvikling ønsker å legge til rette for din bedrifts framgang gjennom målrettet rådgivning. Det offentlige virkemiddelapparatet er mangfoldig, og vi ønsker å gjøre det enkelt for deg å finne den løsningen eller støtteordningen som passer best for din bedrift.

FORUM OG NETTVERK

Halden Næringsutvikling består av nettverk og forumer. Forumene er bransjevise møtearenaer som setter fokus på viktige saker for bransjene. 

Savner du en møteplass?  Gi oss et innspill så kan det bli starten på et nytt bransjenettverk.

Ønsker du å delta i ett eller flere av våre forumer - registrer deg ved å sende oss en epost! 

kraner
Manager engineer check and control autom
fiber~~POS=TRUNC

Forum for eiendom, bygg og anlegg

Forumet samler Halden-bedrifter innen eiendom, bygg og anlegg. Formålet er å samarbeide om saker som er viktige for bransjen, tilrettelegge for utvikling og forbedre synligheten av gode prosjekter.

Industriforum

Forumet samler Haldens industribedrifter. Formålet er å samarbeide om saker som er viktige for bransjen, tilrettelegge for utvikling og forbedre synligheten av gode prosjekter.

Teknologiforum

Forumet samler teknologibedrifter i Halden. Formålet er å samarbeide om saker som er viktige for bransjen, tilrettelegge for utvikling og forbedre synligheten av gode prosjekter.