top of page
Søk
 • ingeborglaukvik

Trenger din bedrift ny kompetanse?

For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronakrisen lyser Viken fylkeskommune ut en ny runde med ekstraordinær midler for kompetanseheving og bedriftsintern opplæring.


Denne ordningen er rettet mot bedrifter med mer enn 25 årsverk og det kan søkes om inntil kr 2 millioner i tilskudd. Det er krav til at bedriften må ha en plan for opplæring som bygger på en gjennomført kompetansekartlegging og behovsanalyse.


Søknadene skal vurderes forløpende, men rammen som kan fordeles er begrenset.

Hva kan du søke om?

Denne ekstraordinære tilskuddsordningen skal hjelpe bedrifter som er rammet av koronasituasjonen ved å styrke bedriftenes omstillings- og konkurranseevne samt sikre kompetansen og jobb-sikkerheten til de ansatte. Dette skal komme både arbeidstakere og bedriftene til gode både på kort og på lengre sikt.


Formålet med ordningen er å bidra til kompetanseheving og omstilling av ansatte knyttet til den spesielle situasjonen landet befinner seg i, gjennom å 

 • øke bedriftens etterspørsel etter kompetanse- og utdanningstiltak  

 • stimulere bedrifter og deres ansatte (herunder også lærlinger) til å bruke digitale kanaler i jobb og opplæring  

 • knytte utdanningsaktører og arbeidsliv tettere sammen 

 • stimulere til utvikling av nye digitale tilbud 


Hva kan det gis tilskudd til? 

Bedriftene kan søke om ulike etter- og videreutdanningstiltak rettet mot for eksempel: 

 • Økning av innovasjonsgrad og innovasjonsevne 

 • Styrke ferdigheter i å jobbe og lære digitalt 

 • Utvikling og bruk av digitale løsninger for opplæring av lærlinger 

 • Datasikkerhet 

 • Endring til nye produkter, tjenester eller markeder  

 • Gi arbeidstakere norskopplæring 

 • Øke bedriftenes evne til å etterspørre nye kompetansetilbud 

Dette utelukker ikke andre områder. 


18 visninger0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page