top of page
Image by Hello I'm Nik 🎞

Støtteordninger under Covid-19

Se oversikt over alle tiltakene til myndighetene for å dempe krisen for bedrifter

 ØKONOMISKE STØTTEORDNIGER FOR NÆRINGSLIV/BEDRIFTER

Halden Kommune 

Krisepakke 3 

Næringsliv i Halden kan søke på tilskudd fra regjeringens krisepakke 3 mot Covid 19.

Haldens andel er på 1,6 millioner kroner som fordeles på prosjekter etter søknad. 

Frist: 22.9 og 22.11.

Statlige ordninger

Kompensasjonsordning for næringslivet (ca. 20 mrd. pr. mnd)

Foretak med omsetningsfall  

Frist: Fortløpende

Se egen portal

Lånegarantiordning (ramme 50 mrd.)

Bedrifter som har fått

likviditetsutfordringer. Lån fra bedriftens bank der staten garanterer for 90 prosent av lånet

Frist: Fortløpende

Kulturrådet, tverrgående tilskuddsordning

Produksjon og formidling innenfor og på tvers av kunst og kulturområder

Frist: 05.05.2020

Ramme på 30 mill.

Innovasjon Norge

Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020

Små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner

Frist: Fortløpende

Inntil 80% kombinert tilskudd og lån

Tilskudd til markedsavklaring

Gründer eller oppstartsselskaper med forretningside som representerer noe vesentlig nytt i markedet.

Frist: Fortløpende

Inntil 100%, maks 150.000

Tilskudd til kommersialisering - fase 1

Bedrifter i en tidlig kommersialiseringsfase

Frist: Fortløpende

Inntil 75%, maks 750.000

Tilskudd til kommersialisering - fase 2

Gründer- eller oppstartsselskaper, som er godt i gang

Inntil 75%, maks 750.000

Frist fortløpende

Oppstartlån

AS, yngre enn 5 år. Skal finansiere utvikling og forberedelser til vekst i selskapet

Lånebeløp inntil 2,4 mill. per bedrift

Frist: Fortløpende

Innovasjonslån

Alle selskaper med noen få unntak som skal kommersialisere nye løsninger eller trenger å styrke av arbeidskapitalen.  

50% av kapitalbehovet til bedriften

Frist fortløpende

Vekstgarantiordning (primært håndtert av banker tilsluttet ordningen)

Innovative og raskt voksende bedrifter

Inntil 4 mill. kroner per bedrift

Frist: Fortløpende

Forskningsrådet

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (1,5 mrd)

Omfattende innhold av FoU

2 - 16 mill pr.prosjekt

Frist: Håndteres puljevis

Viken Fylkeskommune  

Kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BIO)

Alle bedrifter

Maks. 300.000, total ramme 24 mill.

Mobilisering til forskning og økt innovasjon

Bedrifter og offentlig sektor.

Fortløpende

Kr.200 000-350 000, ramme 35 mill

Tilskudd til næringsutvikling og omstilling i Østfold

Bedriftsnettverk, klynger og næringslivsorganisasjoner

Frist: 22.4 og 1.6


Tilskudd til PreFoU – Støtte til tidlig-fase-forsking

Bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Midlene skal gi bedriften mulighet til å videreutvikle en innovasjonsidé til å bli et forskningsprosjekt.

Inntil 200.000 kroner, men ikke mer enn 75 % av budsjetterte prosjektkostnader.

Frist: Løpende

Næringsutvikling i distriktskommuner

Bedrifter i samarbeid, organisasjoner, offentlige aktører

Ramme 3,5 mill.

Frist: 22.4 og1.6 

Tilskudd til bedriftsnettverk

Bedrifter som samarbeider om utviklingsprosjekter

Fortløpende

Maks. 500.000, ramme 2 mill.

Digitale kurs for frilansere, selvstendig næringsdrivende

Frilansere, selvstendig næringsdrivende, andre. Kurstilbudene vil annonseres på viken.no så snart de er klare.

Tilskudd til større arrangementer som profilerer Østfold

Aksjeselskap eller stiftelser

Frist: Løpende

bottom of page