Halden.jpg

Halden Næringsutvikling

Vårt mål er å styrke bedriftene og bidra til å skape flere jobber.

Stillingsutlysning:

Er du vår nye prosjektkoordinator i Nettverk for kompetanse-tilflyttere?  

nye ansatte

Ny innreiseforskrift har tredd i kraft - Grensen stengt

Halden Næringsutvikling krever løsning for grensependlere. 

Få støtte til kompetanseheving av ansatte. Det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift. 

Søknadsfrist 1. mars 2021.

Halden Næringsutvikling sendte brev om arealplanen til byens politikere

Lurer du på hvilke støtteordninger som finnes for bedrifter?

Oversikt orninger.png

Halden Næringsutvikling på 1-2-3

Halden Næringsutvikling ble opprettet i 2019 og er Haldens største fellesskap for bedrifter.  Vår styrke ligger i fellesskapet som oppstår mellom medlemmene, og vi avholder arrangementer og møteplasser gjennom hele året. Halden Næringsutvikling er en viktig pådriver i saker om næringslivets utviklingsmuligheter. Foreningen har derfor god kontakt med de lokale myndighetene og koordinerer samarbeid mellom næringslivet og kommunen. Vårt mål er å styrke bedriftene og bidra til å skape flere jobber i Halden.

Pressebilde HA K2.jpg

Sponsorer

Medlemmer

Halden Næringsutvikling er byens største fellesskap for bedrifter.

Vi tilbyr våre medlemmer: 

Forretningsfolk Applauderende

Kurs og arrangementer

Vi tilbyr kurs og arrangementer der medlemmene våre kan møtes for faglig påfyll, meningsutveksling og mingling.  

Som medlem får du og bedriften din tilgang til et aktivt nettverk av bedrifter og enkeltpersoner som vil det beste for Halden, og lar deg bygge nettverk som kan være viktig for bedriftssamarbeid og kompetanseutvikling.

Pådriver for næringsutvikling i Halden

En sterk næringsforening bidrar til smarte og gode rammevilkår for næringslivet i møte med myndighetene. Næringsforeningen er et verktøy for å igangsette og realisere viktige saker for næringslivet. 

I år skal Halden Kommune rullere sin arealplan og utarbeide en nærings- og sysselsettingsplan. Disse planene er sentrale for videre vekst og næringsutvikling i Halden. Næringsforeningen engasjerer seg derfor i disse sakene og som medlem får du invitasjon til møter for å gi dine innspill.  

House Plan
Image by Barn Images

Rådgiving

Halden Næringsutvikling ønsker å legge til rette for din bedrifts framgang gjennom målrettet rådgivning. Det offentlige virkemiddelapparatet er mangfoldig, og vi ønsker å gjøre det enkelt for deg å finne den løsningen eller støtteordningen som passer best for din bedrift.

Innmelding og kontigent

Foreningen driftes av medlemskontigenter

1-5 årsverk:     2 000,- per år 

6-15 årsverk:   5 000,-  per år

16-50 årsver:   8 000,- per år 

50+ årsverk:   11 000,- per år

Oppstart/gründer:              1 000,- per år

Personlige medlemmer:   1 000,- per år 

"Man tiltrekker seg de muligheter man selv legger grobunn for"

Ferdinand Finne

Kommende arrangementer

 • Mar 03, 9:00 AM – 10:00 AM
  Teams
  1.mars 2021 vil ny eiendomstakst (skatteseddel) være sendt til alle som eier eiendom i Halden kommune. Sammen med Deloitte Advokatfirma inviterer Halden Næringsutvikling eiere av eiendom til et webinar, for å være best mulig forberedt på den nye takseringen som nå iverksettes.
 • Mar 05, 8:00 AM – 9:05 AM
  Teams
  Mats Mathisen og Lorenzo Ruscelli har lang erfaring med å jobbe med dataangrep og cybertrusler. I møtet få du oppdatert info om de viktigste trusseltrendene og får informasjon om hva du som bedriftsleder bør gjøre for å trygge deg og din bedrift.
 • Mar 24, 8:00 AM – 9:00 AM GMT+1
  Teams
  Det er mange måter du kan gå fram for å gjøre virksomheten din mer synlig på nett eller sosiale medier. Vi har invitert tre eksperter for å snakke om hvordan du kan gå fram for å starte med nettbasert markedsføring og salg. De vil ha fokus på strategi og konkrete eksempler og tips om...
 • Apr 21, 5:00 PM – 7:00 PM
  Halden, Storgata 15, 1776 Halden, Norge
  Idrettspsykologen Henrik Herrebrøden fra Halden er ekspert på prestasjonsutvikling. Han vil avholde en workshop for bedriftsledere og HR-sjefer som ønsker å lære mer om hvordan man jobber med prestasjonsutvikling, både når bedriften går bra og når det går dårlig.
 • Tid er ikke bestemt enda
  Halden
  Tid er ikke bestemt enda
  Halden, Storgata 15, 1776 Halden, Norge
  Industriell tjenesteutvikling forventes å utgjøre en betydelig andel av omsetningen i industrien i årene framover. Men hva er industriell tjenesteutvikling? Og hva kan bedriften gjøre for å bygge tjenester inn i egen verdikjede?
 • Tid er ikke bestemt enda
  Sted er ikke bestemt enda
  Tid er ikke bestemt enda
  Sted er ikke bestemt enda
  Corona-pandemiden påvirker økonomien, både hjemme og i utlandet. Sparebank 1 presenterer i dette seminaret analytikernes prediksjoner om økonomiske utsikter og tilbyr samtidig et kurs i likviditetsstyring.
 • Tid er ikke bestemt enda
  Teams
  Tid er ikke bestemt enda
  Teams
  Avtaler og kontrakter er en viktig del av bedriftens hverdag. Advokatfirmaet Negota deler gode råd om hva man bør tenke og huske på når man skal lage eller ta stilling til avtaler og kontrakter. Det blir mulighet for å stille spørsmål.
 • Jan 26, 8:00 AM – 9:00 AM
  Teams
  Harald Jachwitz Andersen er direktør for Virke Handel. I dette frokostseminaret vil han dele fakta og refleksjoner om: - Hva kan vi forvente av norsk handel i 2021? - Hvordan påvirker digitalisering og grensehandel næringene? - Hvilke bransjer var vekstvinnere i 2020?
Debatt Neste trekk for Halden.jpg

Styrk ditt nettverk

+47 906 36 780

Storgata 15, 1776 Halden, Viken

 • Facebook

©2020 by Halden Næringsutvikling.