top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

Hva er neste trekk for Halden?


Fredag 25. september ble lokalene til Halden Næringsutvikling og Blender fylt med folk som ønsket å høre mer om hvilke veivalg som blir sentrale for næringsutvikling i Halden.  Halden Næringsutvikling hadde invitert NHO til byen for å presentere sitt "Veikart for fremtidens næringsliv". Sonja Louise Berg la fram rapportens hovedtrekk. NHO ser stort potensiale for å utvikle Norge i retning av en: 

  • En grønnere økonomi

  • En mer digital økonomi

  • En mer tjenestebasert økonomi og

  • En mer internasjonal økonomi

Dette er områder hvor Haldens næringsliv har et godt utgangspunkt, og som man kan bygge videre på i de neste 10 årene. For å realisere potensialet, pekte NHO  på flere trekk som blant annet innebærer næringspolitiske tiltak innen:


Klima, digitalisering, internasjonal markedsadgang, innovasjon, kompetanse, infrastruktur og effektivisering av offentlig sektor gjennom innovasjon og bestillermakt. Etter innlegget fra NHO, var det duket for debatt mellom tre av Haldens politikere. Anne-Kari Holm (Sp), Fredrik Holm (H) og Simen Paulsen (MDG) satt i panelet.  Ordføreren åpnet med å stadfeste at Halden må være en attraktiv kommune og by som gjør at folk vil etablere seg her. Dette er viktig for etablering og jobbskaping, sa Holm. Hun pekte videre på at bredbåndsutbygging er et viktig satsningsområde for å skape en mer digital økonomi og tilrettelegge for mer tjenestebasert eksport, og så et stort potensial i lokalt trevirke. Fredrik Holm var opptatt av å utnytte de mulighetene som ligger i det etablerte næringslivet i Halden, ved å ta støtte bedriftene som er i byen og tilrettelegge for kompetanseutvikling. Han løftet også fram at det vil være viktig for politikerne å stille krav til miljø og klima for å stimulere til en grønnere økonomi. 

Simen Paulsen fra MDG er også opptatt av en grønnere økonomi, og pekte på innovasjon og de sterke forskningsklyngene og kompetansemiljøet i Halden som sentrale virkemidler. Han pekte også på mer lokal støtte til oppstartsbedrifter gjennom fond, endring av dagens insentivordninger og reduksjon av arbeidsgiveravgiften for oppstartsbedrifter.
15 visninger0 kommentarer

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page