top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

Innkalling til Generalforsamling


Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Halden Næringsutvikling.


Tidspunkt: 30. mars 2023 kl. 18.00

Møtested: Haldens Klubb, Borgergata 5, 1767 Halden.


Vi ber om at dere melder dere på til ingeborg.laukvik@haldennu.no innen 20. mars, slik at vi vet hvor mange som kommer.


Til dagsorden foreligger følgende saker:

Sak A Åpning av møtet med registrering av medlemmer og fullmakter

Sak B Godkjenning av innkalling

Sak C Godkjenning av dagsorden

Sak D Valg av møteleder

Sak E Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder


GF – 1/2023 Styrets årsberetning 2022

GF – 2/2023 Årsregnskap 2022

GF – 3/2023 Revisors beretning

GF – 4/2023 Kontingenter for 2024

GF – 5/2023 Valg av styre

GF – 6/2023 Valg av valgkomite

GF – 7/2023 Valg av revisor

GF – 8/2023 Styrehonorar


Sakspapirer er sendt på e-post.
57 visninger0 kommentarer

Comentarios


bottom of page