top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

Innreiserestriksjoner fra 29. januar 2021

Dato: 28.01.2021


Vi mottar mange spørsmål som gjelder de nye innreiserestriksjonene som vil gjelde fra 29. januar. I gårsdagens pressemelding kom det fram at regjeringen strammer kraftig inn på utledningers adgang til Norge. Halden Næringsutvikling har bedt om mer informasjon om hvilke konsekvenser dette vil gi for næringslivet.


Justisdepartementet har gitt beskjed om at et forslag til ny forskrift vil foreligge i løpet av dagen. Vi vil holde dere oppdatert på utviklingen.


Halden Næringsutvikling ønsker å få oversikt over hvor mange arbeidstagere som dette kan gjelde for, og ber derfor om at dere melder tilbake om hvor mange av deres ansatte som vil kunne rammes av innreiserestriksjonene.


Vi er takknemlig om dere sender dette på epost til ingeborg.laukvik@haldennu.no

Nærmere om de nye innreiserestriksjonene

I utgangspunktet vil kun nordmenn, og utlendinger som er bosatt i Norge, få anledning til å reise inn i Norge. Unntakene fra dette beskrives nedenfor.


Regjeringen strammer kraftig inn på utlendingers adgang til Norge. Dette vil blant annet få betydning for grensependlere. Regjeringen opplyser at blant annet følgende grupper vil ha adgang til innreise:

  • Alle norske borgere

  • Utlendinger som er bosatt i Norge

  • Sjømenn og personell innen luftfart

  • Utlending som gjennomfører gods- og persontransport

  • Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten

  • Utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner


De nye innreiserestriksjonene kommer i tillegg til systemene ved grensen, med krav om negativ test før ankomst til Norge, registering av formålet med reisen og karantenested, obligatorisk test på grensen og lovpålagt karantene.14 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page