top of page
Søk

Sparing er et kortsiktig hjelpemiddel. Den langsiktige løsningen er å skape arbeidsplasser.

Leserinnlegget var på trykk i Halden Arbeiderblad 31.10.2020


Av Ingeborg Marie Østby Laukvik

Daglig leder i Halden Næringsutvikling

Kommunen behandler nå budsjettet for 2021. Det blir trangt, og det kuttes på mange av de områder som trenger det minst. Blant annet i skolen.

Debatten i kommunestyret dreier seg hovedsakelig om hvordan fordelingen av kaka skal gjøres, og dessverre veldig lite om hvordan vi kan bygge en større kake. Sånn kan det ikke være.

Hvis det ikke tas store grep rundt jobbskaping og inkludering, vil situasjonen bare bli verre for hvert eneste år som går. Sparing er et kortsiktig hjelpemiddel. Den langsiktige løsningen er å være med på å skaffe arbeidsplasser.

Det er hovedsakelig tre ting som påvirker hvor store ressurser vi har til fordeling av velferden vår: Hvor mange som jobber, hvor mye vi jobber, og hvor smart og effektivt vi jobber. Arbeid er altså avgjørende for velferden vår.

For mange vil tanken på å jobbe enda mer kunne virke dramatisk, da fritid også er et gode. Men løsningen er ikke at de som allerede jobber fulltid, skal jobbe mer. Viktigere er det at flere går fra deltid til heltid. At de som står utenfor kommer inn. Og at de som er innenfor, blir værende lenger i jobb.

I Halden står i dag om lag hver tredje person i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. De er enten arbeidsledige, sykemeldte eller uføre. Dette betyr ikke bare at kommunen mister enorme skatteinntekter, men det fører også til kommunale utgifter for en allerede slunken pengesekk.

Vi i Halden Næringsutvikling ønsker oss at debatten i større grad dreies mot hvordan vi kan sørge for at bedriftene i byen kan fortsette å skape verdier og jobber, og hvilke tiltak som må til for at flere kommer seg inn i arbeidslivet. Politikerne kan ikke vedta jobber, men de spiller en viktig rolle for at jobbskaperne i Halden får gode vilkår for å få det til.

Det er ikke sånn at alle slike tiltak koster skjorta. Store gevinster kan oppnås gjennom å gi bedre forutsigbarhet, næringsvennlig utforming av forskrifter, raskere saksbehandling, mer dialog og å skape flere møteplasser. Videre vil bruk av offentlige anskaffelser kunne fungere som en motor for næringsutviklingen, samt være en aktiv part i å teste, og likeledes ta i bruk, ny teknologi.

Ved å legge forholdene bedre til rette for at våre eksisterende bedrifter kan vokse, vil mye oppnås. Samtidig som dere legger forholdene til rette for at nye virksomhetene skal flytte til Halden. Og lag umiddelbart handlingsplaner for å følge opp budsjettene og visjonene med konkret handling.

Istedenfor å kutte kommunebudsjetter til benet hver eneste høst framover, ønsker vi at politikerne skal tilrettelegge for at flere får oppleve gleden av å skape noe med egne hender. At flere kan oppleve samhold og quiz i lunsjen, eller kjenne tilfredstillelsen av å sette opp en vegg. Og å kjenne godfølelsen ved å få ros over noe bra man har gjort på jobb.

Vi ønsker å fokusere på hvordan vi kan lage kaken større og bedre, ikke hvor mange og hvor tynne stykker man klarer å lage.21 visninger0 kommentarer

Comentários


bottom of page