top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

Ny innreiseforskrift har tredd i kraft - Grensen stengt

Oppdatert: 30. jan. 2021

Dato: 29.01.2021


I går kveld ble forskriften om innreiserestriksjoner kunngjort. Vi har fått signaler om at endringene i utgangspunktet vil vare i 14 dager. Deretter kan det komme justeringer.


Norsk Industri har gjort en god jobb med å sammenfatte endringene i innreiseforskriften slik at det skal være lettere å få oversikt over hvilke endringer som trer i kraft. Bestemmelser som oppheves er markert med rødt i vedlegget, og bestemmelser som endres eller nye bestemmelser er markert med grønt. Du finner også ytterligere informasjon i veilederen.


Våre medlemmer rammes mest av at utlendinger som er bosatt i EØS-området er ikke lenger er omfattet av unntaket fra innreiserestriksjoner etter §1a og 2a. Det betyr at EØS-borgere som er grensearbeider eller arbeidstaker, jf. utlendingsloven § 112 første ledd bokstav a ikke lenger kommer inn i Norge.


Det er noen unntak fra regelen, blant annet for:

  • Utlendinger som er bosatt i Norge

  • Sjømenn og personell innen luftfart

  • Utlending som gjennomfører gods- og persontransport

  • Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten

  • Utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner

Lurer du på hva som anses som kritiske samfunnsfunksjoner? Se oversikt her.


Dere som skal dokumentere at dere har ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner, kan benytte følgende skjema.


Norske statsborgere som er bosatt i utlandet kan reise inn i Norge. Det samme gjelder statsborgere fra annet nordisk land som er bosatt i Norge og kan dokumentere dette (for eksempel gjennom bostedsattest, Folkeregisteret eller registrert bosted hos Skatteetaten).


Vi har kartlagt situasjonen i Halden, og så langt kan vi se at over 140 ansatte i Halden-bedrifter vil rammes av innreiserestriksjonene. Halden Næringsutvikling har derfor spilt inn at det bør lages egne løsninger for grensependlere, også dem som ikke er i kritiske samfunnsfunksjoner.


Det jobbes på spreng for å få avklart flere spørsmål som følge av nedstengningen. Vi vil holde dere løpende oppdatert.
56 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page