top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

Se alle støtteordninger for bedrifter under Covid-19.

Oppdatert: 1. feb. 2021

Se oversikt over alle myndighetenes støtteordninger for å dempe krisen for bedrifter.



ØKONOMISKE STØTTEORDNIGER FOR NÆRINGSLIV/BEDRIFTER

Halden Kommune 


Ekstraordinære statlige midler til kriserammet næringsliv


Halden kommune har fått 3,55 millioner til lokalt næringsliv som rammes av pandemien og lokale smittevernstiltak. Innretningen på tildelingen av midlene behandles av HTEK 20. januar 2020, og Halden Kommune vil deretter komme med mer informasjon.


Næringsliv i Halden kan søke på tilskudd fra regjeringens krisepakke 3 mot Covid 19.

Haldens andel er på 1,6 millioner kroner som fordeles på prosjekter etter søknad. 

Frist: 22.9 og 22.11.




Statlige ordninger

Foretak med omsetningsfall  

Frist: Fortløpende

Lånegarantiordning (ramme 50 mrd.)

Bedrifter som har fått

likviditetsutfordringer. Lån fra bedriftens bank der staten garanterer for 90 prosent av lånet

Frist: Fortløpende

Produksjon og formidling innenfor og på tvers av kunst og kulturområder

Frist: 05.05.2020

Ramme på 30 mill.

Innovasjon Norge

Små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner

Frist: Fortløpende

Inntil 80% kombinert tilskudd og lån

Gründer eller oppstartsselskaper med forretningside som representerer noe vesentlig nytt i markedet.

Frist: Fortløpende

Inntil 100%, maks 150.000

Bedrifter i en tidlig kommersialiseringsfase

Frist: Fortløpende

Inntil 75%, maks 750.000

Gründer- eller oppstartsselskaper, som er godt i gang

Inntil 75%, maks 750.000

Frist fortløpende

AS, yngre enn 5 år. Skal finansiere utvikling og forberedelser til vekst i selskapet

Lånebeløp inntil 2,4 mill. per bedrift

Frist: Fortløpende

Alle selskaper med noen få unntak som skal kommersialisere nye løsninger eller trenger å styrke av arbeidskapitalen.  

50% av kapitalbehovet til bedriften

Frist fortløpende

Vekstgarantiordning (primært håndtert av banker tilsluttet ordningen)

Innovative og raskt voksende bedrifter

Inntil 4 mill. kroner per bedrift

Frist: Fortløpende

Forskningsrådet

Omfattende innhold av FoU

2 - 16 mill pr.prosjekt

Frist: Håndteres puljevis

Viken Fylkeskommune  


Runde 1: Alle bedrifter. Maks. 300.000, total ramme 24 mill.

Runde 2: Bedrifter med mer enn 25 årsverk.

Runde 3 (Gjeldene): Alle bedrifter. Max kr 700.000 per bedrift.

Frist: 1. mars 2021


Bedrifter og offentlig sektor.

Fortløpende

Kr.200 000-350 000, ramme 35 mill

Bedriftsnettverk, klynger og næringslivsorganisasjoner

Frist: 22.4 og 1.6


Bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Midlene skal gi bedriften mulighet til å videreutvikle en innovasjonsidé til å bli et forskningsprosjekt.

Inntil 200.000 kroner, men ikke mer enn 75 % av budsjetterte prosjektkostnader.

Frist: Løpende

Bedrifter i samarbeid, organisasjoner, offentlige aktører

Ramme 3,5 mill.

Frist: 22.4 og1.6 

Bedrifter som samarbeider om utviklingsprosjekter

Fortløpende

Maks. 500.000, ramme 2 mill.

Frilansere, selvstendig næringsdrivende, andre. Kurstilbudene vil annonseres på viken.no så snart de er klare.

Aksjeselskap eller stiftelser

Frist: Løpende




30 visninger0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page