top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

Grensependlere må testes på Svinesund

Oppdatert: 25. jan. 2021


Alle grensependlere som jobber i Halden skal nå testes på testsenteret på Svinesund igjen.


Også lokale grensependlere må bestille time på forhånd. Det kan gjøres på nett eller telefon.


Koronatelefonen: 488 85 200


For arbeidspendlere som skal ha dokumentasjon på utført koronatest fra Halden kommune er det noen enkle krav som arbeidsgiver må sørge for at blir fulgt. Skjemaer du må ha med til testsenteret finner du her:Det er to skjemaer som arbeidsgiver må sørge for at arbeidstaker har med til teststasjonen ferdig utfylt. Det ene skjemaet skal ha personinformasjon og bedriftsinformasjon som Halden kommune trenger for å utføre testen. Det andre skjemaet skal være arbeidsgivers dokumentasjon på utført test. Dette stemples av Halden kommunes ansatte på teststasjonen før det sendes med arbeidstaker i retur til arbeidsgiver.

Begge skjemaer skal være utfylt av arbeidsgiver før testen tas. Det er viktig at det skrives tydelig og aller helst bør det skrives med maskin. Ved manglende skjema eller ikke lesbar skrift, kan ikke test gjennomføres.

Hver koronatest koster 500 kroner eksklusiv merverdiavgift (mva). Arbeidsgiver vil bli fakturert dette av Halden kommune i etterkant av utført test.


Alle fakturaer som utstedes fra Halden kommune med fakturadato 14.01.2021 og senere vil faktureres eksklusiv mva. Etter ny vurdering av gebyrets art, anses testgebyret som omsetning av helsetjeneste og er unntatt merverdiavgiftsplikt. Arbeidet med koronatesting er en forebyggende helsetjeneste for å hindre importsmitte over grensene.

Testgebyret dekker de faktiske kostnadene og er vesentlig lavere enn hva det vil koste å kjøpe tilsvarende test i det private markedet.


16 visninger0 kommentarer

留言


bottom of page