top of page
Søk
 • ingeborglaukvik

Halden kommune skal dele ut 8 millioner til kriserammet næringsliv

Oppdatert: 9. apr. 2021

Halden kommune skal dele ut om lag 8 millioner kroner gjennom en lokal kompensasjonsordning for næringsliv som var - og er - rammet av smittevernstiltak i begynnelsen av 2021.


Midlene skal primært tilfalle bedrifter som er rammet av restriksjoner vinteren 2021, enten i form av lokale forskrifter eller statlige forskrifter som gjelder for enkeltkommuner som Halden.


Siste frist for å sende søknad er 25.04.2021 kl 23.59.

 
 

Beløpet skal fordeles på følgende hovedkategorier:

 1. Restauranter, kafeer og puber, hotell og reiselivsbedrifter

 2. Treningssentre- inkludert yogastudio- med ansatte

 3. Butikker som har vært pålagt å stenge

 4. Halden Turist med medlemsbedrifter

 5. Restart Halden - markedsføring byens attraksjoner og aktiviteter til gjenåpning av samfunnet

 6. KulturLøft Halden - for å sikre arbeidsplasser innen kulturnæringen

 7. Bedrifter kan søke om refusjon til smittetesting av grensependlere


Det er satt følgende krav for å motta tilskudd for hovedkategori 1, 2 og 3:

 1. Bedriften må ha operativ virksomhet og forretningsadresse i Halden kommune.

 2. Bedriften må ha ansatte, dvs at enkeltpersonforetak uten ansatte ikke kan søke.

 3. Bedriften må ha levert inn regnskap for 2019. Bedrifter som har startet opp i 2020 eller 2021 kan tildeles tilskudd etter skjønnsmessig vurdering oppad begrenset til kr 30.000.

 4. Bedriften må ha positiv egenkapital per 31.12.2019, eventuelt må bedriften dokumentere at det foreligger en realistisk plan for å gjenopprette positiv egenkapital. Bedriften kan ikke være under konkursbehandling eller avvikling.

 5. Bedriften må ha et omsetningstap på minimum 20% i perioden januar til og med mars i 2021 i forhold til samme periode i 2020

 6. Bedriften må legge inn all dokumentasjon i Regionalforvaltning.no, jmfr krav fra KMD, og regnskapstall og bekreftelse på positiv egenkapital/grunnlag for fortsatt drift må bekreftes av regnskapsfører/revisor.

Minimums- og maksimumsutbetaling

Nedre grense for å motta utbetaling er 30 000 kroner. Maks sum for utbetaling er 150 000 kroner.

Bagatellmessig støtte

EU vil hindre konkurransevridning ved at noen bedrifter får store summer fra det offentlige mens andre ikke får penger. Det er derfor satt en grense på 200.000 Euro fordelt over 3 år som kalles "bagatellmessig støtte" og som kan utbetales uten at man må varsle og søke ESA om tillatelse til dette. Bedrifter som søker på kommunal kompensasjonsordning fra Halden kommune må melde inn utbetalinger man har mottatt i 2019, 2020 og 2021 og helst hvilken hjemmel som er brukt for utbetalingen, dvs om beløpet inngår i totalsummen for bagatellmessig støtte. Dersom bedriften mottatt mer enn 200.000 Euro i en tre-års periode, kan bedriften bli pålagt å betale tilbake det overskytende.

Klage på søknad

Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø er klageinstans. Klagefrist er 14 dager fra svar på søknaden er sendt ut.
89 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page