top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

Info om koronatiltak (nasjonale, regionale og kommunale)

Ordførerens frokostmøte er en møteplass for næringslivet. Ordførers frokostmøte for april preges av korona-krisen som har endret både næringsliv og privatliv på noen få uker. På grunn av smitteverntiltakene ble dette et digitalt møte for å informere om tiltakene for næringslivet fra nasjonalt, regionalt og lokalt hold.


Du vil finner også sendingen her: https://vimeo.com/407924496

Kl. 13:00 – 13:05

Innledning ved Ordfører Anne-Kari Holm


Kl. 13:05 – 13:45 

Nasjonale tiltak: Kompensasjonsordning for bedrifter i økonomiske vanskeligheter v/BDO


Kl. 13:45 – 14:05

Regionale tiltak: Johan Edvard Grimstad, Fylkesråd for næring i Viken, informerer om regionale tiltakspakker.


Kl. 14:05 – 14:25

Lokale tiltak: Halden kommune behandler en tiltakspakke for lokalt næringsliv i kommunestyret torsdag 16.4. Ordfører Anne-Kari Holm presenterer de viktigste tiltakene.


Kl. 14:25 – 14:45

Halden Næringsutvikling v/daglig leder Ingeborg Laukvik kommenterer lokal tiltakspakke og de viktigste funnene fra spørreundersøkelsen hvor over 200 lokale bedrifter har svart.


Kl. 14:45 – 15:00

Oppsummering, spørsmål og svar.

4 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page