top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

Mal for søknad om prosjektmidler

Skal du skrive søknad om prosjektmidler? Jeg anbefaler deg å bruke en mal for å beskrive prosjektet ditt. Det vil gjøre at jobben bli mer oversiktlig og lettere.


Under ser du forslag til en slik mal som du kan kopiere og benytte i din virksomhet.

1. Navn på prosjektet.

Her skriver du et kort og konsist navn på prosjektet ditt.

2. Søknadsbeløp:

Her skriver du hvor mye penger du søker om.

3. Kort beskrivelse av prosjektet.

Hold deg under 500 tegn. Det kan være smart å presisere Hva, hvorfor og hvordan?

Hvis du har plass kan du skrive noe om hvilken effekt/resultat du forventer at prosjektet vil føre til.

4. Prosjektbeskrivelse

Her kan du skrive mer detaljert om prosjektet.

- Hva skal du gjøre?

- Hvorfor skal du gjøre det?

- Hvordan vil du gjennomføre det?

- Hvilke effekter/resultater vil det gi for din virksomhet?

- Hvilke effekter vil det gi til samfunnet for øvrig? F.eks lavere miljøutslipp, flere jobber osv.

5. Bakgrunn for søknaden

Beskriv bakgrunnen til at du vil gjennomføre prosjektet og hvorfor du søker om midler.

6. Prosjektmål

Beskriv hva som er hovedmålet med prosjektet. Du kan gjerne også bryte ned prosjektet i ulike delmål for å tydeliggjøre ulike deler av prosjektet.

7. Målgrupper

Hvem er det prosjektet skal nå? Hvis du har flere målgrupper, bør dette komme tydelig fram. Ikke vær redd for å si noe om hvordan målgruppen(e) skal involveres i prosjektet.

8. Forankring / Medvirkning

Skriv om hvordan prosjektet ditt kan støtte oppunder offentlige plandokumenter (det kan f. eks være kommunale og regionale planer eller nasjonale strategier). Hvis du har forankret prosjektet ditt hos andre organisasjoner eller i kommunen bør dette komme tydelig fram i teksten.

9. Prosjektorganisering

Her skriver du om hvordan du vil organisere prosjektet ditt. Beskriv hva som skal være prosjektlederens kompetanse og hvilken annen kompetanse som skal bidra til å gjennomføre prosjektet (nettverk, kompetanseprofiler, ferdigheter til de i teamet eller lignende).

10. Samarbeidspartnere

Skriv hvem du skal samarbeide med, hvordan disse skal bidra til prosjektet og hvilke andre finansieringsmuligheter som er blitt vurdert.

11. Aktiviteter

Si noe om de aktivitetene du planlegger å gjennomføre i prosjektperioden. Aktivitetene bør naturligvis avspeiles i kostnadsoverslaget og ha en god kobling til prosjektets mål og bakgrunn.

12. Forventede resultater

Beskriv hvilke resultater du forventer at de enkelte aktivitetene vil føre til. Beskriv resultatene veldig konkret. De bør være målbare og etterprøvbare, slik at du kan se om prosjektet gav ønsket resultat.

13. Risikovurdering

I hvilke deler av aktivitetene anser du at det er høyest risiko for å ikke nå (del)målene? Hvordan kan du redusere risikoen for at dette skjer?

14. Effekter

Her skriver du om gjennomføringen av prosjektet ditt kunne gi noen positive effekter for bedriften din eller samfunnet rundt. Eksempelvis mer innovasjon, direkte produktutvikling, sikre eller etablere flere arbeidsplasser, gjøre kommunen mer attraktiv som reisemål eller lignende.

15. Finansieringsplan og kostnadsoverslag

Planen skal vise hvilke kostnader du forventer i prosjektet. Du kan for eksempel budsjettere med hvilke kostander du vil få ved hver aktivitet.

Finansieringsplanen skal vise alle finansieringsbidrag til prosjektet. Dette kan utgjøres av egeninnsats, egenkapital og andre kapitalinnskudd.

929 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page