top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

Vil skape flere suksessrike gründere i Halden

Oppdatert: 28. okt. 2020


Hvordan skape flere suksessrike gründere i Halden? Det var temaet for gårsdagens dialogmøte.


Halden næringsutvikling hadde invitert politikere, oppstartsbedrifter og etablert næringsliv for å snakke sammen om hvordan vi kan tilrettelegge for flere gründere og vekstbedrifter i byen. - Oppsidene ved et godt gründermiljø er åpenbare. Det skaper flere arbeidsplasser, høyere verdiskapning, mer innovasjon og gjør det interessant for flere å bo i Halden, sa Ingeborg Laukvik innledningsvis.   Forskning fra blant annet Porter og Reve viser at bedrifter i næringsklynger vokser mer, skaper mer verdier og er mer innovative enn bedrifter som står utenfor en næringsklynge. I møtet fikk de fremmøtte høre at det finnes flere klynger og aktører som hjelper oppstartsbedrifter i Halden. Drivhuset, Smart Innovation Norway, Næringshagen Østfold og Blender er alle aktører som på ulike måter hjelper dem som vil starte eget selskap. Det gjør vi blant annet ved å tilby rådgivning, mentorprogrammer, kontorplasser, profesjonell kursing og møtearenaer, sa Jørgen Schrøder Aanonsen fra Blender.

Drivhuset har kartlagt de største utfordringene som oppstartsselskaper møter på. Det handler om tilgang på kapital, riktig kompetanse, kunnskap om forretningsutvikling og samskaping med offentlig sektor, sa Sigvart Andersen fra Drivhuset. I dialogmøtet ble det løftet gode ideer om videre utvikling. Lorenzo Ruscelli fra Smart Innovation Norway tok til orde for å opprette et kapitalfond i Halden for å investere i oppstartsselskaper. Andre pekte på at offentlige innkjøp og anbud kan benyttes som et virkemiddel for å stimulere til mer innovasjon og vekst i nyetablerte miljøer. Det ble særlig pekt på at kommunen og statlige aktører kan bruke sin rolle som kunder som både slipper til og utfordrer markedet til å utvikle nye løsninger.   Det var også enighet om å fortsette dialogen om tiltak for å skape flere arbeidsplasser i Halden.

24 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page